Hem » Museum » The National Technical Museum

The National Technical Museum

Det tekniska nationalmuseet visar utställningar över transport, gruvarbeten, fotografier och film, tryck, kommunikation och många fler teman som rör den tekniska världen på ett eller annat sätt.

Museet har sitt ursprung i de samlingar som fanns vid ingenjörsskolan, Prags tekniska universitet samt det tjeckiska industrimuseet. Samlingarna och fler enskilda objekt bildade tillsammans grunden för ett museum och det tekniska nationalmuseet grundades 1908. Förutom sitt bevarande syfte har museet också som övergripande mål att visa samtiden trender inom utvecklingen av tekniken och tekniska produkter, utvärdera deras nytta i samhället samt visa äldre tekniker i ett utbildningsändamål.

I början stod industrierna och den tekniska delen av samhället bakom museet. Bevarandet av funktioner och metoder var så pass viktigt att utvecklingen och utbyggnaden av museet hela tiden fortsatte. Särskilt under 1938-1942 växte museet i omfång. I slutet av Andra Världskriget konfiskerades dock bland annat byggnaden och museets aktiviteter lades ner. Vid krigets slut fick det tekniska nationalmuseet tillbaka en del av sina forna salar och har fått kämpa till sig resten. År 1951 gick museet över i statlig ägo och relationen till industrin försvann.

Bland de många sevärdheterna ska särskilt Tycho Brahes astronomiska instrument nämnas, men också den första tjeckiska bilen och några av de äldsta daguerrotyperna (fotografiprotyper) i världen.

OBS! Museet är stängt för renovering och skapande av nya utställningar till hösten 2010. Tanken är att helt nya teman ska presenteras, bland dem är särskilt de ovanstående och motors historia nämnvärda.


Adress: Kostelní 1320/42, 17000 Prag

  • Karta - Hitta HitKommentera

Namn: *
Email: *
Din e-post kommer ej publiceras.
Kommentar: *
Validering: *
Fyll i bokstäverna i rutan.