Hem » Fakta » Historia

Historia

Prag har alltid haft en central ställning i Europa och det har gynnat stadens utveckling. Redan på 900-talet var Prag en snabbt växande stad som blomstrade med hjälp av handeln. Det stora marknadstorget, idag gamla stadens torg, utgjorde tillsammans med slottsområdet och citadellen Vysehrad centrum för såväl handel som krig.

Den böhmiska regionen har alltid varit stormig. Blodiga fejder inom de adliga familjerna var inget undantag, kungar och kejsare kom och gick. Oftast gick styret i arv inom respektive familjer. Vissa fokuserade mer på Prag och hade sitt huvudsäte här. Andra var måna om att införliva staden på grund av dess maktfulla betydelse för regionen.

Under Karl IV:s inflytande på medeltiden växte staden också till att bli ett kulturellt och socialt centrum. Kung Karl IV anlade många institutioner och även universitet. Prag växte till en riktig storstad, som vid den här tidpunkten var större än både London och Paris. Under uppsikt av Jan Hus, den första universitetsrektorn från Tjeckien, blev utbildningssätet känt och växte ännu mer. Tyvärr avrättades Hus för kätteri 1415 vilket utlöste de så kallade husitkrigen. Dessa härjade i regionen i över 15 år och lämnade stor förödelse efter sig.

På 1500-talet tog den habsburgska släkten över och stannade på tronen i närmare 400 år. Under de olika epokerna byggdes det både kyrkor och andra betydelsefulla byggnader. Särskilt värt att nämna är Rudolf II. Han stärkte renässansen i Prag och därmed också vetenskapens status. Strax efter hans död revolterade protestanterna och startade på så sätt det trettioåriga kriget.

Staden har sedan det trettioåriga kriget upplevt flera ner- och uppgångar. På 1800-talet började nationalismen spira, för faktum var ju att Prag fortfarande styrdes av en utländsk makt. Först 1918 blev Prag huvudstad i en fristående och någorlunda oberoende republik.